arrowhead-leftarrow-ios-forwardarrow-forwardcalendarbookmarkpricetagsclockcloseFacebook-colorpersonFacebook-colorprintergridhomeinfoFacebook-colormenulockemailsmartphonephonephonepinpinflip-2searchflip-2Facebook-colorcloud-uploadpersonpersonFacebook-colorglobe-2
Overslaan en naar de inhoud gaan

Almere wordt veel groener: Ontwikkelingsvisie 2040

7 min. leestijd
De groene culturele as © Felixx + PosadMaxwan

In 2040 is de stadskern van Almere stedelijker, levendiger en groener. De Nederlandse gemeente gaf Felixx + PosadMaxwan opdracht om een ontwikkelvisie voor het Hart van de Stad uit te werken. Verdichting wordt ingezet voor vergroening. De Nature Based Solutions-systematiek verbindt verschillende beleidsagenda’s met de ecologische basis van Almere. De bijzondere ligging rondom een groot open water, samen met een netwerk van singels en parken, creëert een uniek stadslandschap voor wonen, werken, leren en recreëren.

Ontwikkelopgave in stad en regio

Almere groeit van 220.000 naar 350.000 inwoners in de komende dertig jaar, een impuls voor zowel de stad als de regionale woningbehoefte. Het verdichten van het Hart van de Stad is cruciaal om een passend centrum te realiseren. Almere heeft een van de minst bewoonde centra van Nederland maar wel een intercitystation en veel voorzieningen. Het aantal woningen wordt verhoogd om de binnenstad te revitaliseren. Tussen 2020 en 2030 worden minstens 5.000 extra woningen toegevoegd, met een potentieel van 15.000 woningen tegen 2050. Deze ambitieuze opgave beoogt de economische vitaliteit van het centrum te versterken, voorzieningen toe te voegen en de openbare ruimte aantrekkelijker en groener te maken. Het doel is een levendig en duurzaam stadscentrum te realiseren, dat toekomstbestendig blijft in het veranderende klimaat.

Klimaatopgave van vandaag en morgen

Almere onderscheidt zich met haar meerkernige structuur, geworteld in het principe van de 'Garden City'. Het groenblauwe raamwerk dat de stad kenmerkt, vormde de basis voor de ontwikkeling als tuinstad. Voor het eerst in de geschiedenis van Almere is er op grotere schaal sprake van inbreiding, transformatie en verdichting van het stedelijk gebied. Door daarbij gebruik te maken van Nature Based Solutions als leidend principe ontstaat een heel andere kaart van de stad. Het groenblauw raamwerk wordt doorgetrokken tot in de haarvaten van het centrum. Bebouwing en openbare ruimte worden samengevoegd tot één adaptief stadslandschap. Het Weerwater wordt het kloppende hart van een uitgestrekt ecosysteem, met maximale ecosysteemdiensten.

Almere in 2040

Het Hart van de Stad vormt het economische, sociale en culturele centrum van Almere en staat via diverse verbindingen in contact met de regio. Stedelijke knooppunten van openbaar vervoer worden optimaal benut om het Hart van de Stad te verdichten met wonen, werken, onderwijs en voorzieningen. Er is voortgebouwd op de structuur en het DNA van Almere, een stad gebaseerd op het water en de natuur. Uniek is het centraal gelegen Weerwater met haar oevers en diverse groengebieden. Het is een ecologische schatkamer en een bron van gezuiverd zwemwater. Hét podium voor tal van evenementen en activiteiten. Dé link tussen verschillende onderdelen van het onderwijs- en innovatie district aan de twee zijden van het water. Aan de noordzijde van het Hart van de Stad is het water nooit ver weg. Het Stadsweteringpark is aangelegd en omzoomt de binnenstad. Het is de groene drager van het Stationsdistrict, met veel woningen, ondernemers en (culturele) voorzieningen. Aan de zuidzijde bepalen gevarieerde bossen in de omgeving de natuurlijke identiteit van het nieuwe Bosdistrict. In dit woon-werkgebied wordt gestudeerd en gewerkt aan innovaties, gezonde omgevingen en circulaire systemen. Het Bospark op de A6 is een aantrekkelijke plek om te wonen en werken, en verbindt de grote aanwezige landschappen. Door natuurlijke oplossingen toe te passen in de ontwikkeling van het Hart van de Stad, kan Almere in 2040 laten zien hoe steden voordeel halen uit de samenwerking met de natuurlijke omgeving.

Natuurkrachtige steden

De ontwikkelvisie is niets minder dan een paradigma-shift. Niet langer staat de ontwikkelopgave tegenover de klimaatopgave. Gebiedsontwikkeling en natuurontwikkeling kunnen hand in hand gaan, mits dit met voldoende aandacht voor water en bodem en het bestaande ecosysteem gebeurt. Zoals het College van Rijksadviseurs in hun agenda “De 22e eeuw begint nu” aankaarten krijgt de klassieke legenda van de ruimtelijke ordening veel meer kleurschakeringen, dan het rood van de stad, het geel van de landbouw, het groen van de natuur en het blauw van het water. Door actief op zoek te gaan naar de synergieën ontstaat er meer flexibiliteit, dynamiek, gelaagdheid en kwaliteit in onze leefomgevingen. De natuurkrachtige stad is meer dan de som der delen, door verschillende ecosysteemdiensten te activeren op plekken waar die het grootste effect hebben: in onze steden. We hopen dat de Ontwikkelvisie Natuurkrachtig Hart van de Stad een inspiratie biedt, en meer steden ertoe aanzet om Nature Based Solutions als leidend instrument te gebruiken.

De Ontwikkelvisie is hier te downloaden

 

Bron tekst: persbericht Felixx Landscape Architects & Planners          

Bron afbeelding: De groene culturele as © Felixx+PosadMaxwan

Gerelateerde artikels