Overslaan en naar de inhoud gaan

VLM zoekt: Openruimteparels in de Antwerpse Zuidrand

2 min. leestijd
Speelinrichting © Vlaamse Landmaatschappij, Herlinde Jacobs

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) lanceert een oproep naar kleinschalige lokale initiatieven die inzetten op het weerbaar maken van de open ruimte in de Antwerpse Zuidrand. Deze oproep kadert in het Landinrichtingsproject Antwerpse Zuidrand dat sinds 9 november 2023 officieel gestart is.

De VLM biedt cofinanciering voor lokale projecten met gerichte klimaatdoestellingen. Openruimteparels zijn acties die op korte termijn realiseerbaar zijn, maar een invloed hebben op lange termijn. De VLM lanceert een nieuwe oproep voor Openruimteparels in de Antwerpse Zuidrand. Initiatieven op het grondgebied van de gemeenten Hemiksem, Schelle, Aartselaar, Kontich, Edegem, Lint, Hove, Boechout en de Antwerpse districten Wilrijk en Hoboken, komen in aanmerking.

Het landschap van de Zuidrand is sterk versnipperd en zit vaak verstopt achter woonlinten en wegen, waardoor de identiteit niet meteen te lezen valt. Toch bevinden zich er nog heel wat onbebouwde stukken tussen de verstedelijking, de zogenaamde groene open-ruimte-kamers. Het doel is om één landschappelijk geheel te ontwikkelen zodat het gebied weerbaarder wordt tegenover het veranderende klimaat.

De Openruimteparels zijn initiatieven binnen één of meerdere van de vier klimaatthema's: water, bos, natuur en landbouw. Het gaat hier bijvoorbeeld om de aanleg van een wadi en bloemenweides, ontharding van de open ruimte, postzegelbossen, ontrommelen van groene plekjes, plaatsen van houtkanten, aanleg of herstel van een poelruimte, enzovoort. De VLM moedigt initiatiefnemers aan om verschillende klimaatthema’s te combineren binnen een project. Het subsidiebedrag per projectvoorstel bedraagt minimaal 5.000 euro en maximaal 25.000 euro. Er is een maximale subsidie van 50% van de kostprijs.

Het initiatief staat open voor de provincie, gemeenten en organisaties. Daarnaast kunnen ook burgers impactvolle projecten uitwerken in samenspraak met lokale overheden en/of organisaties. Voor de ondersteuning en uitvoering kunnen ze terecht bij de betrokken gemeente of een andere organisatie die bereid is hieraan deel te nemen (Natuurpunt, Regionaal Landschap Rivierenland, Bosgroep, Kempens Landschap, landbouworganisaties en -bedrijven, Velt, enzovoort).

Projectvoorstellen kunnen tot 30 april 2024 ingediend worden via het online Plattelandsloket. De jury evalueert de projecten aan de hand van de vooropgestelde criteria. Daarna beslissen ze aan wie er welke financiering wordt toegekend.

Alle info op Openruimteparels | Vlaamse Landmaatschappij (vlm.be)

 

Bron foto: Speelinrichting © Vlaamse Landmaatschappij, Herlinde Jacobs

Gerelateerde artikels