Overslaan en naar de inhoud gaan

Antwerpen-Hoboken | Kioskplaats

Hoboken

De Kioskplaats ligt midden in het centrum van het district Hoboken en trekt dus veel passanten.

Het groen rond de kerk bestond voornamelijk uit gras met een aantal grote, monumentale bomen. Tijdens de heraanleg werden deze bomen uiteraard gevrijwaard en werd er ook zo min mo- gelijk in de wortelzone gegraven. Paden werden in functie van de wortelzones aangelegd.

  Kioskplaats in Antwerpen-Hoboken
  Kioskplaats in Antwerpen-Hoboken

  Passend in de filosofie van ontharding werd ter hoogte van de ingang van de kerk slechts een minimum aan verharding behouden voor ceremoniewagens.

  Omdat biodiversiteit heel belang- rijk is, werd gekeken of er minder gras en meer beplanting kon worden aangebracht. Zo werden er hagen van Ilex crenata ‘Convexa’ aangeplant die voor een lijnstructuur zorgen. In de plantsoenen onder de bomen werd vooral Hedera aangeplant. In de plantvakken waar geen bomen staan, werd gekozen voor bloeiende planten. Zo wordt het plein niet enkel groen maar ook extra kleurrijk. Er werden bloembollen aan- geplant (tulp, winterakoniet, anemoon,…) tussen een mengeling van Aster, Miscanthus, Hemerocallis, Lychnis, Salvia, Echinacea,…, wat maakt dat er jaarrond wel iets van kleur in deze plantsoenen te zien is.

  Even uitrusten en genieten van deze groene oase kan ongestoord op één van de bankjes.

  • Adres: Kioskplaats
  • Oppervlakte: 5460 m²
  • Ontwerp: stad Antwerpen (Jaana Perdieus)
  • Aanleg verhardingen: Talboom, Puurs
  • Groenaanleg en -onderhoud: groendienst Hoboken