Overslaan en naar de inhoud gaan

Boom | Tuin Dekenij

Boom

De tuin ligt in het hart van het dorpscentrum van Boom, als een oase van rust temidden van de voornaamste winkelstraten. Ze omvat de private tuin van de pastorijwoning, daterend uit 1764, en de aangrenzende parktuin met monumentale bomen, een randbeplanting met struiken en vaste planten, grote graspartijen en een vijver

Tuin Dekenij in Boom
Tuin Dekenij in Boom

De tuin en de woning zijn eigendom van de kerkfabriek en worden onderhouden door de gemeentelijke groen- en technische dienst. Na jaren van minimaal onderhoud werden vanaf 2015 de nodige snoei- en herbeplantingswerkzaamheden uitgevoerd. Zo werden de monumentale bomen ontdaan van risicohoudende dode takken en weer in vorm gezet, kregen de graspartijen een opknapbeurt en werden de paden in rode grint vergrast met een mengsel van compost, polymeren en graszaad.

In 2016 werden de solitaire Liquidambar en Magnolia soulangeana in de graspartij voorzien van een ruime afboording met ecolatten. De aldus ontstane boomspiegels werden beplant.

In 2017 werd de vijver aangepakt, als kroon op het werk van de jarenlange inspanningen om de parktuin te herwaarderen. De waterpartij was decennialang immers niet meer dan een ovale betonnen kuip zonder enige ecologische meerwaarde. Ze werd in 1998 dan ook letterlijk aan het zicht onttrokken door een houten plankenvloer, dit ten behoeve van de veiligheid van bezoekers en passanten.

Uitgaande van de jarenlange expertise met de aanleg van natuurlijke vijvers, werd een plan uitgetekend. De vijver werd weer opengemaakt, leeggepompt en gereinigd. Daarna werd samen met de technische dienst een lage muur opgetrokken tussen de eigenlijke vijver en de zone voor biologische filtering. De vijverkuip werd waterdicht gemaakt met klei van de vroegere steenbakkerij, en verstevigd met vezelmat. Na het vullen met water werden waterplanten ingebracht. De filterzone werd met lavakorrels en doek afgewerkt en beplant met oeverplanten met biologische filterwerking.

Tot slot werd de oeverzone aangeplant met schaduwtolerante soorten en werd een kastanjehouten afsluiting aangebracht. Al na enkele weken was het resultaat te zien van de gedane inspanningen. De nieuwe vijver had een positief effect op het microklimaat van de parktuin en bracht verkoeling tijdens de daaropvolgende warme zomer. De integratie in het geheel van de parktuin werd positief onthaald door de bezoekers. Op ecologisch vlak was het opvallend dat al snel libellen boven de waterpartij werden gezien, evenals vogels die er hun dorst kwamen lessen. Het meerjarenproject kende aldus een mooie bekroning en werd een zoveelste pluim op de hoed van de fiere gemeentewerkers, die in eigen beheer voor aanleg en onderhoud van dit project tekenden.

  • Adres: Hoogstraat
  • Oppervlakte: 0,3 ha
  • Ontwerp: groendienst en technische dienst Boom (Ronny van Emmerick)
  • Groenaanleg en -onderhoud: groendienst Boom