Overslaan en naar de inhoud gaan

Jabbeke | Begraafplaats

Jabbeke

Dit project betreft een begraafplaats buiten de dorpskern. Bij het ontwerp werd gekozen voor een centrale as uit gewassen beton met een bomenrij lindes om twee percelen te verbinden. Op de grens tussen beide delen stond een meerstammige eik, deze werd mee geïntegreerd in het ontwerp. De as dient zowel als wandelpad als aanrijplaats voor de lijkwagens. Om keren te vermijden kunnen dienstwagens via een pad van grasdallen uitrijden. 

Begraafplaats in Jabbeke - Aartrijksesteenweg
Begraafplaats in Jabbeke - Aartrijksesteenweg

Als rustpunt en ontmoetingsplaats werden er zitbanken voorzien. Er werd sanitair voorzien, waarvan het toiletwater wordt gezuiverd via een ondergronds zuiveringsstation. Het voormalige technische gebouw werd gestript en omgevormd tot een afscheidsruimte. In de achterwand werden grote glazen ramen tot op de grond voorzien als doorkijk naar de achterliggende graven en bosbegraafplaats. 

Om het hemelwater te verwerken, werd een vijver aangelegd. Er is een overloop voorzien naar de nabijgelegen beek. Op het stuk voorbij de vijver werd bosgoed aangeplant ter uitbreiding naar het bestaande Maskobos, om het bestaande bos zo via een bosruil als bosbegraafplaats in te richten. De bosbegraafplaats bestaat uit eikenbomen van ongeveer 80 - 100 jaar oud. Er werden bosanemonen aangeplant die voor extra kleur zorgen in het voorjaar en er werd een slingerend pad in boomschors voorzien. 

Om sereniteit op de begraafplaats te behouden werd de inkijk vanaf de openbare weg beperkt door gemengde inheemse beplanting. Tussen de ruggen van de grafzerken werden de rijen aangeplant met een mix van vaste planten. In een latere fase zal de parking worden aangepakt. Hierbij zullen de parkeerplaatsen vervangen worden door grasbetondallen. 

  • Adres: Aartrijksesteenweg, Jabbeke
  • Oppervlakte: 18.500 vierkante meter
  • Ontwerp: Paul Deroose Landschapsarchitecten Jabbeke