Overslaan en naar de inhoud gaan

Kortrijk | Kortrijk Weide

Kortrijk

Dit stadsvernieuwingsproject ligt in de directe omgeving van het centrum. Er zijn verschillende functies in ondergebracht, nl. een zwembad, onderwijsinstellingen, een evenementenplein, een gebouw met ruimte voor startende ondernemingen, een fuifzaal en verschillende groenzones. Deze realisatie wil in 1 operatie het gebied opwaarderen waarbij een nieuwe groenzone een cruciale rol speelt bij het aantrekkelijk maken van de omliggende buurten. De herinrichting van het hele gebeid behelst 6 ha, waarvan 2,7 ha als groenzone werd ingericht.

Kortrijk Weide in Kortrijk
Kortrijk Weide in Kortrijk

Ontwerp

Vroeger had deze site een verloederde aanblik. Uitgangspunt voor het ontwerp was om de bestaande vegetatie en texturen, waaronder betonvlakken en begroeide verhardingen, te behouden en er landschapsarchitectonische of architecturale elementen aan toe te voegen. Bedoeling was dat er een spanning zou ontstaan tussen de aanwezige stadsnatuur en de menselijke interventie.

Ecologisch stadspark

Op het lagergelegen deel vlakbij de Leie werd een ecologisch stadspark gerealiseerd. Het maakt deel uit van een grotere groenstructuur en de groene ruimten langs de Leie. Het park is ingericht als een recreatieve stadsnatuur tussen spoorweg, stadsring en de Leie, en dit op wandelafstand van het centrum. De beplanting bestaat uit verspreide boomgroepen met een gevarieerde vegetatieve onderlaag voor zowel natte als droge zones.

Bij de keuze van de beplanting werd veel aandacht besteed aan het beheerbaar houden van het park. Door het inzaaien van ratelaar wordt er minder groenmassa geproduceerd en moet er dus minder gemaaid worden. Dit draagt bij tot de duurzaamheid van het project. Een notentuin zal later worden gerealiseerd, eenmaal de werken aan de spoorwegbrug zijn afgerond.

In dit park gaat ecologie samen met een zacht recreatief gebruik. De bestaande en eerder atypische biodiversiteit, met o.a. de aanwezigheid van muurhagedissen, werd beschermd. Meer nog, de inrichting van de ‘spoorwegtuin’ achter de goederenloods werd hiervoor specifiek ingericht, in samenspraak met de amfibieënwerkgroep Hyla.

Verder is er in het park een watertuin aangelegd die niet alleen dienstdoet als buffering voor alle verharde oppervlakken op de site, maar ook een speelelement vormt in het park.

Het park bevat ook verschillende houten platformen als zit- en rustelement, een rietoever aan de Leie en een dak, refererend naar de oude vlasschuren langs de Leie. Dit groendak werd gebouwd boven een grote barbecue en creëert een beschutte plek waar tal van activiteiten kunnen doorgaan.

Parktypologie

Een sobere inrichting en een sterke transparantie maken dat dit park integraal toegankelijk is. Deze nieuwe Kortrijkse trekpleister ervaart men als een dynamische, publieke plek. Het is een werkend landschap geworden dat een rol speelt in het watermanagement, een hoge biodiversiteit herbergt en voor verkoeling kan zorgen door een sterke groenstructuur en de nabijheid van de Leie.

  • Adres: Nelson Mandelaplein
  • Oppervlakte: ca. 2,7 ha
  • Ontwerp: Tractebel, i.s.m. Denis Dujardin, Kortrijk
  • Groenaanleg en -onderhoud: LVR Groenonderneming, Tielt