Overslaan en naar de inhoud gaan

Leuven | Plantenlaboratorium stadsbegraafplaats

Bomen krijgen het steeds moeilijker in de versteende omgeving. Langere periodes van droogte zorgen ervoor dat oude bomen wegkwijnen en nieuwe aanplanten mislukken. En hoewel er al een zekere kennis is over klimaatbestendige soorten, ontbreekt er vaak toch een zekere praktijkkennis: welke bomen en heesters zijn nu écht klimaatresistent? Welke soorten willen we planten in de stad van de toekomst?

Stadsbegraafplaats doet dienst als plantenlabo in Leuven
Stadsbegraafplaats doet dienst als plantenlabo in Leuven

De stad Leuven besliste om dit zelf uit te zoeken aan de hand van een experiment. Daarom doet de stadsbegraafplaats nu ook dienst als plantenlabo. Er werden allerlei soorten bomen en grote heesters aangeplant die worden opgevolgd op vlak van hun bestendigheid tegen de veranderende klimatologische omstandigheden. Hierrond werd tijdelijk groen voorzien (lagere heesters) die de stammen beschaduwen tijdens hun groeiproces.

Naast het onderzoek naar klimaatbestendige soorten wordt er ook onderzocht hoe de planttechnieken zelf kunnen verduurzamen. Zo wordt er circulair nagedacht: bladeren van de bomen verlaten de begraafplaats niet, ze worden versnipperd en op de bodem aangebracht in plantvakken. Zo wordt er een rijke compostlaag verkregen op een anders schrale bodem en hoeft er geen compost of schors worden aangevoerd. Anderzijds wordt er ook terug bodemleven aangetrokken, waardoor deze manier van werken de biodiversiteit in de hand werkt. Ook worden grote grondbewerkingen vermeden.

De resultaten van dit onderzoeksproject zullen voor veel openbare besturen broodnodige kennis zijn bij het bepalen van een geschikte, duurzame plantenkeuze. 

  • Adres: Kerkhofdreef, Leuven
  • Oppervlakte: 1.740 vierkante meter
  • Ontwerp: stad Leuven
  • Beheer: stad Leuven