Overslaan en naar de inhoud gaan

Oostkamp | Wijk Kroonhove

Oostkamp

De wijk Kroonhove, gebouwd in de jaren 1960, grenst aan het buitengebied. De wijk werd gekarakteriseerd door veel verharding, brede straten en een centrale groenzone bestaande uit gazon. Aan de hand van het opwaarderingsplan wilde men de verkeersveiligheid verbeteren, aangename ontmoetingsplekken creëren natuurlijke groenzones aanleggen en de wateroverlast aanpakken. 

Wijk Kroonhove in Oostkamp
Wijk Kroonhove in Oostkamp

Door een verregaande ontharding en de aanleg van kwalitatieve groenzones en groenvakken met aangepast en onderhoudsvriendelijk groenbeheer, transformeerde de grijze wijk naar een aangename, groene wijk.

Voetpaden werden opgebroken, opritten vergroend, wegversmallingen aangelegd en de centrale groenzone vergroot. In de doodlopende straten en zijstraten maakten voetpaden plaats voor gras met bomen. In de hoofdstraten kwam er een comfortabel, obstakelvrij voetpad. Aan de overzijde van de straat werd een graszone met bomen gecreëerd. In een volgend stadium tracht men meer vaste planten aan te brengen in deze zones. Aan de straatkant zonder voetpaden werden opritten heraangelegd met grasbetonstenen. Dit concept zorgt voor meer infiltratie, meer groen en ze zijn ook goed berijdbaar.

Voor de wegversmallingen werden wadi's aangelegd waar de weg naartoe afwatert. In totaal werd in de wijk Kroonhove 3.480 vierkante meter onthard. Het betrekken van de wijkbewoners was cruciaal voor het slagen en welbevinden van het project.

  • Adres: Wijk Kroonhove, Oostkamp
  • Oppervlakte: 13.000 vierkante meter
  • Ontwerp: Nero bvba, Landscape-Urbanism-Scenography (D. Dujardin) en Aquafin
  • Beheer: gemeente Oostkamp