arrowhead-leftarrow-ios-forwardarrow-forwardcalendarbookmarkpricetagsclockcloseFacebook-colorpersonFacebook-colorprintergridhomeinfoFacebook-colormenulockemailsmartphonephonephonepinpinflip-2searchflip-2Facebook-colorcloud-uploadpersonpersonFacebook-colorglobe-2
Overslaan en naar de inhoud gaan

Retie | Molenakkers

Retie

Omstreeks 2010 werden de eerste plannen gesmeed om een braakliggend gebied langs de Beukenlaan om te vormen naar een zone met ruimte voor een sociaal woningproject met verschillende woningtypologieën. Belangrijk in de ontwikkeling van de zone was het behoud van de groene ruimte als verbindingszone tussen de verschillende entiteiten. Bijzondere aandacht ging naar de volledige afkoppeling van het hemelwater van het openbaar rioleringsnet, een vooruitziende droogtemaatregel.

  Molenakkers in Retie
  Molenakkers in Retie

  De groenzone wordt gedifferentieerd in een drietal leesbare en leefbare vormen. Een eerste gedeelte bestaat uit een groene, open structuur als centraal gepo- sitioneerde architecturale beeldsluiter. Een tweede deel bevat een zachtglooiend groen vlak dat dienst doet als bijkomende buffer en kan gebruikt worden als ligweide. Tot slot is er een avontuurlijk open-close bosperceel waar spel en natuurwaarden elkaar ontmoeten.

  Specifieke aandacht gaat naar een afwisseling in de belevingswaarde van de centrale as door het invoeren van op maat uitgewerkte pleinen en groene zones. De volledige zone wordt leesbaar en overzichtelijk, op maat van de menselijke waarneming. De afwisseling in zones, gecombineerd met de eenheid die ontstaat door dreven en woonerven, laat toe om speel- en recreatieruimte vanuit dit ontwikkelings- perspectief uit te bouwen. De open groene binnenruimte groeit als het ware mee met de wijk. De transversale verbindingen voor wandelaars en fietsers verbreden de beleefbaarheid van de woonwijk met de andere groene ruimten en vooral met de landschappelijk open ruimtegebieden ten zuiden van het project.

  De verschillende bouwstenen van het ontwerp worden ondersteund en gestuurd door de verscheidenheid aan beplantingsvormen. Meer bepaald door de keuze van monumentale parkbomen op knooppunten, van een speelbos met speelzones, van de omkadering van de groenzone en van de ondersteuning van de vormgeving van de rijbaan. Dit gebeurt door bomenrijen, door een groene verrijking van de smalle woonstraten en door de visuele onderbreking van de parkeerstroken met een geschrankt ingeplante bomenrij.

  Het groen is als het ware op een logische en doordachte manier doorheen het project geweven waardoor zowel infrastructuur en woningbouw als parkzones, beter uit de verf komen.

  • Adres: Vroente
  • Oppervlakte: ca. 2 ha
  • Ontwerp: Quadrant, Kortenberg
  • Groenaanleg en -onderhoud: Groencreatie Vermeer, Geel