Overslaan en naar de inhoud gaan

Projecten

De Vereniging voor Openbaar Groen organiseert jaarlijks de wedstrijd Openbaargroen-awards. Heel wat Vlaamse steden en gemeenten dienen hier hun nieuwste realisaties in:

Menapiërspark Nieuwkerken-Waas in Sint-Niklaas

Sint-Niklaas | Menapiërspark Nieuwkerken-Waas

Binnen het RUP Wallenhofwijk werd er voorzien om een park aan te leggen in deelgemeente Nieuwkerken-Waas. 

Gravendreef in Beveren

Beveren | Gravendreef

Het fietspad van de Gravendreef was dringend aan vernieuwing toe. De Groendienst heeft samen meteen studiebureau, technische dienst wegen en dienst mobiliteit een ontwerp uitgewerkt. 

Landschapspark de Stationsput in Ichtegem

Ichtegem | Landschapspark de Stationsput

De groene as 'Groene 62' is een voormalig stoomspoorwegtracé dat zich uitstrekt van Torhout naar Oostende. De aanwezige vijver werd gegraven om stoomtreinen van Torhout naar Oostende van water te voorzien. 

Steenovenstraat in Beringen

Beringen | Steenovenstraat

Een groene ader kan onder andere worden verkregen door de bestaande wegbermen te vergroenen. Door de berm op een natuurlijke wijze te beheren zorg je voor een waardevol groenelement, verhoog je de biodiversiteit en het waterbergend vermogen. 

De Houtbriel in Sint-Niklaas

Sint-Niklaas | Houtbriel

De Houtbriel, een zijstraat van de Grote Markt, werd in het verleden aangelegd met zeer veel verharding. 

Speelnatuur Chiro Joeki in Deerlijk

Deerlijk | Speelnatuur Chiro Joeki

Het vroegere speelterrein aan de Chiro was een monotoon intensief gemaaide grasvlakte. Op verschillende plaatsen op het terrein werden wadi's aangelegd. 

Ontharding voortuinen Koningswijk in Deerlijk

Deerlijk | Ontharding voortuinen Koningswijk

De koningswijk is een typische Vlaamse wijk, gebouwd een 40-tal jaren geleden. Gezien de leeftijd was het ondertussen nodig om paden en het groen te vernieuwen. 

Drie'S in Oostakkerdorp

Gent | Drie'S Oostakkerdorp

De stad Gent startte vijf jaar geleden met plannen om Oostakkerdorp én omringende straten groener te maken. 

Binnentuin stadhuis Izegem

Izegem | Binnentuin stadhuis

De oude raadszaal van stad Izegem verdween in 2014 onder de sloophamer en daardoor kwam er een ruimte op de site van het stadhuis vrij. 

Koning Albert I-laan in Brugge

Brugge | Ontharding Koning Albert I-laan

De Koning Albert I-laan is een gewestweg die momenteel in beheer is van Agentschap Wegen en Verkeer. Enkel de rondpunten en voetpaden zijn in beheer van de stad. 

Speelterrein Groene Sproet in Antwerpen-Deurne

Antwerpen-Deurne | Speelterrein Groene Sproet

De Kronenburgwijk in Deurne is sterk verhard en gevoelig voor overstromingen. Daarnaast was er niet voldoende speelweefsel voor de kinderen in de buurt.

Bloemenzaadwinningsperceel in Wingene

Wingene | Bloemzaadwinningsperceel

De gemeente creëerde een bloemenzaadwinningsperceel op een terrein achter de begraafplaats van Zwevezele. 

Welzijnscampus Portavida in Genk

Genk | Welzijnscampus Portavida

Portavida is een welzijnssite die een combinatie van zorgverlening biedt, namelijk dienstenaanbod, wonen, werken, ontspannen en cultuur. 

Autoparking wordt stiltebos in Mechelen

Mechelen | Stiltebos

Domein Tivoli is een frequent bezocht park. Er zijn meerdere speelgelegenheden, waardoor het er vaak druk is. Er was dus nood aan een stilteplek, waar mensen kunnen wandelen, een boek lezen, aan yoga doen... 

Wijk Kroonhove in Oostkamp

Oostkamp | Wijk Kroonhove

De wijk Kroonhove, gebouwd in de jaren 1960, grenst aan het buitengebied. De wijk werd gekarakteriseerd door veel verharding, brede straten en een centrale groenzone bestaande uit gazon. 

Natuurlijke speelzone Hof d'Intere in Lille

Lille | Speelzone Hof d'Intere

Het kasteel 'Hof d'Intere' in Wechelderzande was al een tijdje in bezit van de gemeente. Sinds 1977 doet het onder andere dienst als bibliotheek ende groenzone errond is een park. 

Genk in Bloei

Genk | Genk in bloei

Genk in Bloei is een participatie- en sensibiliseringsactie waarbij de stad zich samen met vrijwilligers en inwoners inzet om extra kleur in het straatbeeld te brengen. 

Bosbegraafplaats Rustoord in Brasschaat

Brasschaat | Begraafplaats Rustoord

De laatste jaren is er steeds meer vraag naar begraven worden in de natuur. Dat wordt echter nog niet overal in Vlaanderen aangeboden. De gemeente Brasschaat besloot om een ecologische bosbegraafplaats in te richten naast de bestaande begraafplaats 'Rustoord'. 

Ontharding en vergroening Van Leentstraat in Antwerpen-Borgerhout

Antwerpen-Borgerhout | Van Leentstraat

In het hart van Borgerhout is er een groene stilte-oase te vinden. Een vergeten binnenplein heeft doorheen de jaren haar groene karakter weten te behouden. 

Ontharding van Vogelenzangpark in Gent

Gent | Vogelenzangpark

Het Vogelenzangpark is een historisch restant van de tuin van Villa Voortman. Met het verdwijnen van de grootste woonblok achteraan het park, verdween de functionaliteit van de asfaltlus doorheen het park en werd dit een oorzaak tot overlast. 

Dorpspark Massenhoven in Zandhoven

Zandhoven | Dorpspark Massenhoven

De groene ruimte in het centrum van deelgemeente Massenhoven was aan een nieuwe inrichting toe.