Overslaan en naar de inhoud gaan

15 miljoen subsidies voor natuurprojecten in Vlaanderen

5 min. leestijd
15 miljoen subsidies voor natuurprojecten in Vlaanderen

Ook in 2022 legt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir samen met het Agentschap voor Natuur en Bos 15 miljoen op tafel om natuurprojecten in Vlaanderen een groeispurt te geven. Particulieren, ondernemers en lokale besturen kunnen tot 30 april 2022 bij Natuur en Bos hun projectidee indienen.

• 14 miljoen euro is bestemd voor natuurprojecten die vooral bijdragen aan de Europese natuurdoelstellingen en projecten die mikken op een hogere natuurkwaliteit. Met opnieuw bijzondere aandacht voor projecten rond natte natuur in gebieden waar maximale meerwaarde gecreëerd kan worden. Hier gaat het vooral om (herstel van) veengebieden, vallei- en moerasgebieden (bv. hydrologieherstel), vochtige graslanden in valleien en polders. Dit wordt mee ondersteund door Europese cofinanciering vanuit het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPOIII) en vanuit de Blue Deal.

Projectsubsidies Natuur 2022

• 300.000 euro is gereserveerd voor eenmalige inrichtingswerken die de toegankelijkheid van een natuurterrein verbeteren, bijvoorbeeld de aanleg van wandelpaden die ook met rolstoelen toegankelijk zijn.

Projectsubsidie openstelling

• 1 miljoen euro uit het boscompensatiefonds ligt op tafel voor de aankoop van gronden voor bebossing. Een extra stap voorwaarts richting meer bos in Vlaanderen.

Projectoproep aankoop van gronden voor bebossing

Gerelateerde artikels