Overslaan en naar de inhoud gaan

28 projecten ontvangen steun om kwaliteit van waterlopen te herstellen

2 min. leestijd
Een natuurlijke structuur verhoogt het zelfzuiverend vermogen en de waterkwaliteit van waterlopen © Jan Van Bizar / Pixabay

De Vlaamse overheid investeert 8,7 miljoen euro extra in gezondere waterlopen. Dankzij de projectoproep Levend Water ontvangen maar liefst 28 projecten steun om de natuurlijke structuur en kwaliteit van waterlopen te herstellen. 

De waterkwaliteit van onze Vlaamse waterlopen laat nog al te vaak te wensen over. Om waterlopen properder te maken, hebben we een planmatige en structurele aanpak nodig. Concrete ingrepen aan waterlopen en valleigebieden zorgen voor meer biodiversiteit, minder wateroverlast en vormen een buffer tegen droogteproblemen. Bovendien verhoogt een natuurlijke structuur van waterlopen het zelfzuiverend vermogen en dus ook de waterkwaliteit.

Extra steun voor snellere realisatie

In mei 2023 lanceerde de Vlaamse Milieumaatschappij de projectoproep Levend Water. Die kende een groot succes: er werden 34 projectvoorstellen ingediend en na afloop van de beoordelingsfase komen 28 projecten in aanmerking voor de steun. Door de vele kwalitatieve projectvoorstellen maakte de Vlaamse minister van Omgeving meer middelen vrij. Dankzij de extra steun, kunnen alle geslaagde dossiers starten in 2024 en sneller gerealiseerd worden. We zien een rijke diversiteit aan samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, provincies, rioolbeheerders, regionale landschappen, natuurverenigingen en privé-initiatieven. De geslaagde projecten pakken meerdere knelpunten aan zoals:

  • Hydrologisch herstel van waterlopen door hermeandering van vroeger rechtgetrokken waterlopen en het openleggen van overwelfde waterlopen;
  • Vismigratieknelpunten oplossen;
  • Oeverstructuur natuurlijker maken door verharding weg te nemen en oevers af te schuinen;
  • Bewoonde infrastructuur beter beschermen;
  • Ingrepen om afstromend regenwater te vertragen en oppervlaktewater te bufferen;
  • Natuurlijke poelen en valleien herstellen wat hun sponseffect verbetert en verdroging tegengaat;
  • Projecten die voorzien in infrastructuur voor zachte recreatie (zoals wandelen en fietsen) en de waterbeleving verbeteren.

 

Op de website van de VMM kom je meer te weten over onder andere het herstel van de Vaalbeek en de Gete.

 

Bron foto: Een natuurlijke structuur verhoogt het zelfzuiverend vermogen en de waterkwaliteit van waterlopen © Jan Van Bizar / Pixabay

Gerelateerde artikels