Overslaan en naar de inhoud gaan

Antwerps Stadspark wordt gevarieerd klimaatpark

3 min. leestijd
Stadspark Antwerpen©  Orlling / Wikimedia

Het Antwerpse Stadspark krijgt een grondige opwaardering. District Antwerpen en Stad Antwerpen bundelen de krachten om de komende jaren het park op te waarderen waarbij hedendaagse noden worden ingepast in de oorspronkelijke landschapsstijl.

Het Stadspark moet een gevarieerd park voor diverse gebruikers worden en een klimaatpark in het hart van de stad. Daarvoor is een herwaarderingsplan goedgekeurd, bestaande uit ontwerpplannen en richtlijnen voor toekomstige aanpassingen. Het is het resultaat van een uitgebreid proces met inbreng van experts uit diverse vakgebieden, bewonersgroepen en parkgebruikers. Het definitief ontwerp houdt rekening met het beschermde statuut van het park en vertrekt vanuit de krijtlijnen die eerder al zijn uitgezet in het Erfgoedbeheerplan. De vijf hoofdthema’s van het herwaarderingsplan zijn circulatie en toegangen, groenstructuur, hydrologie en parkvijver, gebruik en activiteiten en ten slotte meubilair.

Er komen duidelijke hoofdtoegangen en een hoofdpadenstructuur die zich onderscheidt van de secundaire paden. Ook de fietsdoorsteek krijgt een duidelijk herkenbare aanleg in beton. De randen van de groenmassieven krijgen een grondige vernieuwing waarbij de overheersing van sneeuwbes wordt ingedijkt en vervangen door een aantrekkelijkere en diverse beplanting. De nieuwe heesters worden voldoende ver van de rand van de verharding aangeplant, rekening houdend met hun volwassen grootte. Een strook vaste planten of schors bedekt in de eerste jaren de kale randen langs de paden. Deze strook zal in breedte variëren doorheen het park en heeft als doel om de beheerintensiteit de eerste jaren te verminderen. De planten zijn bodembedekkend, niet-invasief en meestal groenblijvend. 

Voor het waterpeil van het water van de Stadsparkvijver werd een stappenplan uitgewerkt. Bij bouwwerven in de omgeving moet oppompen van grondwater zoveel mogelijk worden vermeden of het grondwater moet naar de vijver worden overgeheveld. Daarnaast zal het waterpeil worden verhoogd door regenwater uit de omgeving af te koppelen naar de parkvijver. De waterpartij zal bovendien dienstdoen als buffer om de omgeving te vrijwaren van wateroverlast bij hevige neerslag. 

Diverse bezoekers en gemeenschappen maken gebruik van het park, elk op hun eigen manier. De herwaardering van het Stadspark houdt rekening met de huidige gebruiksvormen en evenementen. Een belangrijk uitgangspunt is het voorkomen van een te druk programma binnen het historische park.

Een blikvanger wordt de nieuwe waterpartij aan het Monument der Gesneuvelden. Het water krijgt een centrale ligging bij de herinrichting van het plein. Daaromheen komen een groene buffer en zitplekken. Het idee erachter is dat het plein een ontmoetingsplek wordt.

 

Bron foto: Stadspark Antwerpen © Orlling / Wikimedia

Gerelateerde artikels