arrowhead-leftarrow-ios-forwardarrow-forwardcalendarbookmarkpricetagsclockcloseFacebook-colorpersonFacebook-colorprintergridhomeinfoFacebook-colormenulockemailsmartphonephonephonepinpinflip-2searchflip-2Facebook-colorcloud-uploadpersonpersonFacebook-colorglobe-2
Overslaan en naar de inhoud gaan

Projectoproep ‘Green Deals - Omgeving voor de toekomst’

5 min. leestijd
Projectoproep ‘Green Deals - Omgeving voor de toekomst’

Met de projectoproep ‘Green Deals - Omgeving voor de toekomst’ wil het departement Omgeving initiatiefnemers van Green Deals ondersteunen bij het voorbereiden van Green Deals die werken aan uitdagingen in verband met gebiedsgericht verdichten en vergroenen, verduurzamen van de verspreide bebouwing en het versterken van ecosystemen.

Green Deals zijn vrijwillige overeenkomsten tussen (private) partijen en de Vlaamse overheid om samen duurzaamheidsdoelstellingen na te streven. De bedoeling van de Green Deals is om sectoren, bedrijven, ngo’s, kennisinstellingen en andere organisaties te ondersteunen bij hun duurzaamheidsinitiatieven en de obstakels die ze daarbij tegenkomen samen aan te pakken.  Op basis van de geselecteerde voorstellen zal het departement Omgeving de indiener(s) begeleiden en financieel steunen om een idee voor een Green Deal uit te werken tot een overeenkomst tussen partners.

Enkel beoogde Green Deals die inzetten op een of meerdere van onderstaande uitdagingen in het omgevingsbeleid: 

  • verduurzaming van de verspreide bebouwing en infrastructuur binnen het ruimtebeslag 
  • gebiedsgericht verdichten en vergroenen, met het oog op meer kwaliteitsvolle ontwikkeling op goed gelegen plekken, volgens de principes van de strategische visie van het BRV
  • versterken van ecosystemen, vergroten waardering ecosysteemdiensten, en verhogen biodiversiteit, met respect voor en op zoek naar een symbiose tussen de ruimte voor landbouw en andere gebruikers en functies waaronder natuur en water.

Wie kan een project indienen?

De projectoproep richt zich tot maatschappelijke, bestuurlijke of economische rechtspersonen en meer bepaald: organisaties, lokale overheden en bedrijven. Ook samenwerkingsverbanden tussen deze kunnen een aanvraag indienen.
De projectindiener moet een duidelijke link aantonen met de uitdaging waarop zal ingezet worden en de waardeketen of het ecosysteem dat hiermee verbonden is. Federale en regionale overheidsinstanties en rechtspersonen waarvan de werking bepaald en gecontroleerd wordt door deze overheidsinstantie kunnen niet optreden als projectindiener. Ze kunnen wel vanuit hun expertise deelnemen in samenwerkingsverbanden die financiële steun krijgen. Ook kunnen deze instanties een Green Deal trekken, maar ze komen daarbij niet in aanmerking voor de financiële steun uit deze oproep.

Subsidiebedrag en voorwaarden

De subsidie is eenmalig en bedraagt maximaal 30.000 € en dit voor maximaal 75 % van de in aanmerking komende uitgaven van de projectbegroting. We hebben op de begroting 90.000 € voorzien, dus kunnen minstens 3 beoogde Green Deals ondersteund worden.

De subsidieaanvraag moet uiterlijk 23 september 2022 om 9 uur ingediend worden.

De concrete uitvoering van het project start uiterlijk binnen 1 maand na de toekenning van de subsidie aan de begunstigde en duurt maximaal 1 jaar. De projecttermijn kan met maximaal 1 jaar verlengd worden.

Meer informatie over deze oproep vindt u op de website van Omgeving Vlaanderen.

Gerelateerde artikels