Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuw boek: Rethinking Urban Green Spaces

2 min. leestijd
Boekcover ‘Rethinking Urban Green Spaces’

Professor Cecil Konijnendijk is als bedenker van de 3-30-300 regel voor de vergroening van steden ook in Vlaanderen geen onbekende naam. Hij is directeur van het Nature Based Solutions Institute en Honorary Professor aan de University of Britisch Columbia, Canada.

In februari verschijnt zijn nieuwste boek ‘Rethinking Urban Green Spaces’. Cecil Konijnendijk onderzoekt stedelijke groengebieden als essentiële onderdelen van het stedelijk weefsel. Hij laat zien op welke manieren we stedelijke groengebieden moeten herdenken naarmate steden, samenlevingen en omgevingen zich ontwikkelen. De hoofdstukken geven op een verhelderende manier weer hoe de rol van steden en stadsgroen in de loop der tijd is veranderd en zal blijven veranderen, van hun conventionele functie als recreatiegebied naar ruimten die bijdragen aan klimaatadaptatie, behoud van biodiversiteit en economische ontwikkeling.

Dit actuele en innovatieve boek is een pleidooi om de manieren waarop we groene ruimten besturen, ontwerpen, plannen en beheren moeten te herzien, evenals de financiering van verschillende soorten groene ruimten en het discours over wat groene ruimten wel en niet kunnen betekenen. Aan de hand van diverse casestudies uit de hele wereld geeft Konijnendijk praktische suggesties om steden in de toekomst groener en gezonder te maken en introduceert hij nieuwe concepten voor groene ruimten, zoals stadsbosjes en straatbossen.

‘Rethinking Urban Green Spaces’ is een inpirerend boek voor studenten, ontwerpers, beleidsmakers en wetenschappers op het gebied van stedenbouw, landschapsarchitectuur, stedelijke ecologie en stadsonderzoek.

Edward Elgar Publishing | Hardcover | 176 p. | ISBN: 978 1 80392 548 6

Gerelateerde artikels