arrowhead-leftarrow-ios-forwardarrow-forwardcalendarbookmarkpricetagsclockcloseFacebook-colorpersonFacebook-colorprintergridhomeinfoFacebook-colormenulockemailsmartphonephonephonepinpinflip-2searchflip-2Facebook-colorcloud-uploadpersonpersonFacebook-colorglobe-2
Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat is de invloed van maaien op toekomstbestendigheid bermen?

5 min. leestijd
Wat is de invloed van maaien op toekomstbestendigheid bermen?

'Hoe kan het maaibeleid een positieve bijdrage leveren aan het herstel van biodiversiteit en verbetering van klimaatadaptatie?' Rijkswaterstaat en Wageningen University & Research (WUR) voeren een experiment uit naar biodiversiteit in bermen langs Nederlandse snelwegen. Op tien locaties onderzoeken zij hoe het maaibeleid een positieve bijdrage kan leveren aan het herstel van biodiversiteit en verbetering van klimaatadaptatie.

Veel bermgedeelten zijn met gras begroeid. Deze grasbermen zijn in eerste instantie bedoeld voor het borgen van de verkeersveiligheid en de stabiliteit van de hoofdwegen en het verkeer. Als een auto van de weg raakt bij een grasberm, kan deze hier veilig op uitrijden, zonder obstakels en op een zachte ondergrond. Maar deze bermen bieden ook kansen voor de natuur en de biodiversiteit. De bermen hebben een belangrijke functie als leefgebied voor veel soorten planten en dieren, onder andere insecten, kleine zoogdieren, vogels en reptielen. Tevens fungeren de bermen als corridors voor dieren en planten die zich verplaatsen van het ene naar het andere natuurgebied.

Onderzoek maaibeleid

Voor de 'biodiversiteitskansen' in de bermen kijken Rijkswaterstaat en de WUR naar toekomstbestendig maaibeleid. Op tien locaties wordt in vlakken verschillend maaibeleid toegepast. De locaties zijn geselecteerd op basis van bodemtype en de breedte van de berm. Met het experiment wordt onderzocht hoe met maaibeleid in de bermen op verschillende soorten grond het beste kan worden ingespeeld op klimaatverandering. Ook wordt gekeken hoe kan worden bijgedragen aan versterking van de biodiversiteit. Bij het maaibeleid wordt gekeken naar drie factoren: maaifrequentie (1 vs. 2 keer maaien per jaar), het maaitijdstip en de maaihoogte.

De resultaten van het onderzoek zouden uiteindelijk gebruikt kunnen worden voor beheermaatregelen die een positieve bijdrage kunnen leveren aan herstel van de biodiversiteit en verbetering van de klimaatadaptatie, aldus WUR.

wur.nl
 

Gerelateerde artikels